За нас Контакт
Преводи Цени Доп. услуги

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Пълноцветно разпечатване на преведени и гарфично оформени обекти на хартия и картон.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Локализацията представлява превод и адаптация на документ (брошура, рекламна статия, меню, субтитри), софтуер или уебсайт при запазване на стиловата характеристика на оригинала и съобразяване със съответната култура, обичаи и възприета терминология.

Локализацията е ключов момент за успехa в глобалната пазарна мрежа. Техническата и лингвистична адаптация представлява сложен процес на превеждане, транскрибиране и интерпретиране на оригиналния материал и изисква прецизната координация на няколко сложни процеса, които включват множество ресурси и технически умения на специалисти в различни области.

Ние, ПРЕВОДАЧЕСКА АГЕНЦИЯ ДРАСКИ имаме и дългогодишен опит в създаването на рекалмни стоки и стратегии за корпоративни клиенти и можем да бъдем много полезни при успешното ви позициониране на пазара, виж: www.draski.com

УСТЕН ПРЕВОД

СИМУЛТАНТЕН

Симултантният превод е превод в момента на говоренето. Той изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки. Голямото натоварване и отговорността, породена от непрекия контакт между говорещия и преводача, налагат този превод да се извършва от екип от двама преводачи. Цената се определя на ден, за екипа.

КОНСЕКУТИВЕН

Консекутивният превод е с изчакване. Ако се говори 5 минути, трябва да се предвидят и 5 минути за превод. Не изисква специална техника. Цената се определя на час, за един или двама преводачи, в зависимост от естеството на работната среща.

ПРИДРУЖАВАНЕ

Придружаването не е същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика. Цената се определя на час, за един преводач.

Времето, в което преводачът е ангажиран от Вас, се включва в цената, независимо дали има същински превод.