За нас Контакт
Преводи Цени Доп. услуги

ПИСМЕН ПРЕВОД и РЕДАКЦИЯ

Писмените преводи, които преводаческа агенция Драски извършва са стандартни, официални и легализирани.

Стандартен превод се извършва по задание на клиента, от оторизирани преводачи, но без специален тест–декларация от страна на преводача.

Официален превод – това е превод, носещ подписа на оторизиран преводач, подписал декларация, с която носи наказателна отговорност за верността на превода, както и бланката и печата на фирма, подписала договор с МВнР за извършване на официални преводи.

Легализиран превод – това е официален превод, който е и със заверка от сектор "Легализации и заверки" на Консулски отдел на МВнР на Република България.

Оторизиран преводач – това е лице с много добри езикови умения и съответно образование и/или притежаващо необходимите сертификати, което е подписало декларация пред нотариус, че е запознато с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки направен от него превод. Личните данни и подписът на преводача са регистрирани в сектор "Заверки и легализации" към МВнР, като преводачът е вписан към списъка на една или повече фирми, подписали договор с МвНР за извършване на официални преводи.

ДРАСКИ осъществява и редактиране на преведени вече документи. При редактирането нашият екип се ръководи от няколко основни принципа:

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Легализация на документи от и за чужбина.

За да бъдат легализирани документите, трябва да носят съответните заверки и печати на български или чуждестранен орган, съгласно изискванията на Консулски отдел на МВнР.

Списък с институциите, в които заверяваме български документи:

Посолства: Всички посолства имат изисквания към таксите и вида на валутата, както и различно време за заверка на документите.